23 Φεβρουαρίου 2019 – Ηπειρώτικος Σύλλογος Νυρεμβέργης Απελευθέρωση Ιωαννίνων