10 Μαρτίου 2019 – Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης

Γενική Συνέλευση