01 Δεκεμβρίου 2018 Μακεδονικός Σύλλογος Νυρεμβέργης