Σύλλογοι

Σύλλογος Ηπειρωτών Νυρεμβέργης και περιχώρων „ΔΩΔΩΝΗ“
Πρόεδρος: κ. Κολιοφώτη Λαμπρινή
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Σύλλογος Κρητικών Νυρεμβέργης Φύρτ και περιχώρων
Πρόεδρος: κ. Νίκος Λαγουδάκης
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Σύλλογος Μακεδόνων Νυρεμβέργης και περιχώρων „Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ“
Πρόεδρος: κ. Μοναστηρίδης Λάζαρος
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Σύλλογος Θεσσαλών Νυρεμβέργης και περιχώρων „ΜΕΤΕΩΡΑ“
Πρόεδρος: κ. Βασίλειος Φουρκιώτης
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Σύλλογος Θρακιωτών Νυρεμβέργης και περιχώρων „ΟΡΦΕΑΣ“
Πρόεδρος: κ. Σταυρούλα Παρασκευά
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Σύλλογος Πελοποννησίων και Στερεοελλαδιτών Νυρεμβέργης
Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Δημητρόπουλος
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Τρικαλινός Λαογραφικός Σύλλογος Νυρεμβέργης
Πρόεδρος: κ. Ευθύμιος Κερασοβίτης
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης – Cardinal Bessario – Εύξεινος Πόντος
Πρόεδρος: κ. Λαμπρόπουλος Δημήτριος
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Ελληνική Καλλιτεχνική Λέσχη Νυρεμβέργης
Πρόεδρος: κ. Νικηφορίσης Γρηγόρης
Montessoristrasse 64
90471 Nürnberg
info@griechischerkunstclub.com
www.griechischerkunstclub.com

Ελληνικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Πολιτισμός χωρίς σύνορα»
Πρόεδρος: κ. Silvia Mielke
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg
www.facebook.com/KulturOhneGrenzen
kulturohnegrenzen@gmail.com

CLUB ΕΣΤΙΑ – Ομάδα γυναικών
Πρόεδρος: κ. Λουκία Σκαρλάτου
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg

Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νυρεμβέργης Bridges & Diamonds.
Πρόεδρος: κ. Γκίκας Διαμαντής
Postfach 51 01 04, 90215 Nürnberg

Σύλλογος panOpen Νυρεμβέργη
Πρόεδρος: κ. Ειρήνη Παππά

Σύλλογος για την Προβολή Ελληνικών επιχειρήσεων στη Νυρεμβέργη
Πρόεδρος: κ. Ουσταπασίδης Χαράλαμπος
Fόrther Str. 205 – 3.OG, 90429 Nόrnberg
Tel./Fax. 0911 – 8173616
eMail: info@vgu-nuernberg.de
www.vgu-nuernberg.de

Σύλλογος προώθησης αδελφοποίησης Νυρεμβέργης – Καβάλας «ΦΙΛΟΣ»
Πρόεδρος: κ. Σωτήρης Ξώγνος
Adam-Klein Str. 6, 90429 Nürnberg
webmaster@philos-nuernberg.de
www.philos-nuernberg.de

Γερμανοελληνική Εταιρία Μέσης Φραγκονίας
Πρόεδρος: κ. Heiko Schultz MdL a.D.
Bahnhofstraίe 44, 90556 Cadolzburg
Heiko.schultz.mdl@t-online.de

Σύλλογος Ηπειρωτών Φύρτης «Το Σούλι»
Πρόεδρος: κ. Θεολόγης Aθανασίου

Γερμανοελληνικός Σύλλογος Βαμβέργης
Πρόεδρος: κ. Παναγιώτης Μαλέκας
Τηλέφωνο: 0951 / 40 76 923
Markusplatz 14, 96047 Bamberg
Εμαιλ: dgc-bamberg@web.de
Ιντερνετ: www.dgc-bamberg.de