Προξενείο

Επίτιμο Ελληνικό Προξενείο Nυρεμβέργης
Το επίτιμο ελληνικό Προξενείο σταμάτησε την λειτουργεία του.


Γενικό Προξενείο Μονάχου

Möhlstr. 22
81675 München
Deutschland
+49 89 998867-222,-23,-14
+4989 409626
grgencon.mun@mfa.gr