Εκκλησία

Ελληνική Εκκλησία Νυρεμβέργης Αγίου Αποστόλου Παύλου
Εφημέριος: π. Σωτήριος Τσουρλής
Τηλέφωνο: 0911 / 2878282
Obere Kanal Str. 35, 90429 Nürnberg

Ωρες γραφείου: Κάθε Δευτέρα 11:00 – 13:00 και μετά από συνεννόηση


Ελληνική Εκκλησία Λάουφ
Εφημέριος: π. Τίτος Γιαννούλης
Τηλέφωνο: 0172 8546784
Ωρες γραφείου: Κάθε Τετάρτη 18:00 – 20:00
Sichartsr. 3, 91207 Lauf a.d.P.


Ελληνική Εκκλησία Φύρτης
Εφημέριος: π. Τίτος Γιαννούλης
Τηλέφωνο: 0172 8546784


Ελληνική Εκκλησία Ερλανγκεν
Εφημέριος: π. Κωνσταντίνος Σπορέα
Τηλέφωνο: 0911 999 3583
Sieboldstr. 3, 91052 Erlangen