09 Δεκεμβρίου 2018 – Σύλλογος Ηπειρωτών Νυρεμβέργης