Σεμινάριο παραδιοσιακών χορών – 13 και 14 Απριλίου 2019