04 και 05 Μαιου 2019 – Ελληνική Καλλιτεχνική Λέσχη Νυρεμβέργη – Επιθεώρηση